วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จัดเตรียมข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2555

นายอำนาจ งามยิ่งยวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ .ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น